نسخه Pdf
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
اخبار این صفحه
  • سهمیه ساخت فیلم های دفاع مقدس باید عمومی شود

  • برای ساخت فیلم جنگ، فرصت برابر ایجاد شود

  • آفت سینمای جنگ نگاه سوداگرایانه است

ایران عصر