printlogo


شوک روز
شکاف سحابی سیاره‌ایگروه شوک: رصدخانه لاسیلا به‌وسیله تلسکوپ قوی خود تصویری دیدنی از یک سحابی سیاره‌ای منتشر کرد.
به عقیده محققان ناسا در دل این سحابی سیاره‌ای شکافی عمیق دیده می‌شود که سحابی را تقریباً به دو نیم تبدیل کرده است. در دل این سحابی سیاره‌ای ستاره‌ای خورشید مانند در حال مرگ بوده و هسته آن دستخوش فعل و انفعالات درون ستاره‌ای و مرگ تدریجی قرار گرفته است.
ستاره در حال مرگ اشعه ماوراء بنفش را از هسته خود به محیط اطراف منتشر می‌کند. این سحابی سیاره‌ای بی‌نام و نشان بوده که در دل کهکشان 3699 NGC دیده می‌شود. ستاره در حال مرگ مقدار زیادی گاز نیز به اطراف منتشر می‌کند. ویلیام هرشل ستاره‌شناس توانسته برای نخستین‌بار این سحابی سیاره‌ای را کشف کند. این کهکشان در صورت فلکی قنطورس قرار دارد.