printlogo


نظرسنجی امریکایی درباره نظر ایرانی‌ها درباره «برجام»


نتایج یک نظرسنجی امریکایی که به تازگی انجام گرفته، حاکی از آن است که اگر چه خوشبینی ایرانیان نسبت به توافق جامع هسته‌ای اندکی کاهش یافته است، اما اکثریت آنان همچنان حامی برجام هستند. به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، این نظرسنجی توسط مرکز مطالعات امور بین‌الملل و امنیت دانشگاه مریلند امریکا به همراه مؤسسه نظرسنجی ایران پل از طریق مصاحبه تلفنی با هزار و 7 نفر در ماه گذشته میلادی (ژوئن) یک سال پس از توافق هسته‌ای انجام شده است. بنا بر نتایج این نظرسنجی، اکثریت ایرانیان مانند سال گذشته همچنان از توافق هسته‌ای حمایت می‌کنند، هرچند میزان حمایت حدود 9 درصد پایین آمده و از 76 درصد به 63 درصد رسیده است. نویسندگان گزارش می‌گویند احتمالا یک دلیل پایین آمدن حمایت از توافق این است که دستاوردهای اقتصادی به اندازه انتظارات نبوده است. سال گذشته 59 درصد مردم فکر می‌کردند که همه تحریم‌های امریکا در چارچوب برجام رفع می‌شود، اما اکنون 23 درصد آنها چنین تصوری دارند.