printlogo


شریعتمداری: سفرهای استانی مصوبه محور نیست
معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: تغییر اصلی در سفرهای استانی دولت یازدهم به نسبت دولت‎های پیشین، در این است که مصوبه‎محور و پروژه محور نیست و به جای کلیدزدن پروژه‌های جدید یا ثبت نام خودمان در تاریخ، به رفع نیازهای واقعی مردم پرداختیم. محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اظهار داشت: با وجود همه خدمات انجام شده در ادوار گذشته به دلیل وعده‌های فراوان بر زمین مانده از دولت‌های پیشین، زمانی که هیأت دولت در استانی حضور پیدا می‎کند، با انبوهی از مطالبات بحق مردم و حتی نیازهای جدید مواجه می‎شود. مردم در این شهرها با هزاران پروژه نیمه‎تمام روزگار می‎گذرانند که عزم این دولت نیز به اتمام رساندن بخشی از این پروژه‎هاست که در زندگی آنها نقش و اثر بیشتری دارد. وی تصریح کرد: حجم انبوه پروژه‌های نیمه کاره موجب شده که در گذشته به صورت قطره‎چکانی به آنها تزریق منابع شود و گاهی یک اسکلت فلزی در طول 25 سال از دوران نوجوانی تا پیری یک فرد در یک استان، بر تارک تاریخ استان بدرخشد و مردم رنج زیادی از آن می‎برند. شریعتمداری ادامه داد: برخی به ما اعتراض داشتند و می‎گفتند که آیا کار شما به اتمام رساندن پروژه‎های دوران گذشته است؟ ولی برای رئیس جمهوری ما مهم این بود که با توجه به محدودیت‌های منابع کشورپروژه‌هایی که سال‌ها معطل مانده به پایان برساند. وی خاطرنشان کرد: دکتر روحانی معتقد است که این راه حتماً خداپسندانه‎تر است تا اینکه بخواهیم برای ثبت نام خودمان درتاریخ، پروژه‎های جدیدی را کلید بزنیم. ما در عمل به پروژه‎های جدید زیادی نپرداختیم و تنها به دنبال نیازهای واقعی مردم رفتیم. اگر نیاز مورد غفلت واقع شده‌ای هم بود که دولت‎های قبل به آن نپرداخته بودند، ما به سراغ آن رفتیم. با این وجود اکنون باز هم مردم در استان‎ها مطالبات زیادی دارند که دولت به دنبال به سرانجام رساندن خواسته‎های آنان است.