printlogo


بزرگ ترین پل معلق شیشه‌ای بسته شد


 بزرگ‌ترین پل شیشه‌ای جهان در چین تنها دو هفته پس از بازگشایی بسته شد.همزمان با اعلام بهره‌برداری از طولانی‌ترین پل شیشه‌ای معلق جهان، سیلی از گردشگران برای دیدن این پل خود را به چین رسانده‌اند. این درحالی است که مسئولان پل می‌گویند نگران هجوم بی‌سابقه مردم بوده و به همین خاطر به طور موقت پل را بسته‌اند. یک مقام‌ چینی هم تأکید کرد: هیچ نقص یا ترکی در سازه این پل مشاهده نشده و هیچ سقوطی هم از فراز آن روی نداده که علت مسدود کردن آن قلمداد شود.با وجود این، زمان بازگشایی پل هنوز اعلام نشده است.