printlogo


خبر
بانک مرکزی: پرهیز از اقدامات ثبات‌زدا در اقتصاد کلان ضروری استروزنامه جوان  در روز 22 اسفندماه 1395 طی گزارشی با اشاره به برخی موضوعات نظیر تأثیر منفی رشد بالای نقدینگی بر نرخ تورم که توسط رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران بانکی کشور مطرح شده بود، کوشیده است این موضوع را القا کند که رئیس کل بانک مرکزی نیز نرخ تورم تک رقمی را در معرض تهدید می‌انگارد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با وجود تلاش آن روزنامه در استناد به سخنان رئیس کل بانک مرکزی، گزارش‌های مبتنی بر تفکر کارشناسی را براحتی می‌توان از گزارش‌های مبتنی بر گرایش‌های سیاسی و غیرکارشناسی تشخیص داد. اولین نکته در گزارش مورد بررسی، این بوده است که کنترل نرخ تورم را به عنوان تنها دستاورد ادعایی دولت یازدهم معرفی کرده است. هر چند مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم، کنترل و مهار نرخ تورم بوده است، لیکن تقریباً اکثر کارشناسان مطرح و معتبر اقتصادی بر این باورند که دستاوردهای دولت یازدهم صرفاً‌ در کنترل نرخ تورم خلاصه نشده و این دولت به موفقیت‌های قابل توجهی درخصوص ایجاد ثبات در بازار ارز و به تبع آن ایجاد ثبات اقتصادی دست یافته است.
روزنامه جوان در بخش‌های مختلف گزارش خود بارها به نگرانی رئیس کل محترم بانک مرکزی از رشدهای بالای نقدینگی اشاره  و تلاش کرده این نگرانی را به عنوان یک نکته منفی به خوانندگان القا کند. در پاسخ به این ابهام باید به این نکته اشاره کرد که رویکرد بانک مرکزی در انتشار آمارهای اقتصادی و تحلیل‌های مربوطه همواره برپایه ایجاد شفافیت استوار بوده و تحلیل‌های انجام گرفته براساس آمارهای منتشره نیز مبتنی بر واقعیات مسلم اقتصادی و جهت‌گیری‌های تخصصی و حرفه‌ای است. بروز تهدیدهای تورمی از محل رشدهای بالای نقدینگی بر هیچ کس پوشیده نیست و بانک مرکزی نیز با آگاهی کامل نسبت به این مهم، همواره بر کنترل نرخ رشد نقدینگی تأکید کرده و پایدار سازی نرخ تورم تک‌رقمی را در گروه کنترل کل‌های پولی معرفی کرده است. با این حال، در شرایطی که دولت یازدهم اقتصاد کشور را در نقطه حضیض خود تحویل گرفت، چاره‌ای جز مساعدت‌ به تولید و رفع موانع تأمین مالی واحدهای تولیدی نداشت. به همین دلیل بود که رشد نقدینگی مهار شده 3/22 درصدی در سال 1393 اندکی در سال‌های 1394 و 1395 افزایش داشت. بدیهی است که ابراز نگرانی نسبت به ریشه‌های تورمی سیاست‌ها و اقدامات صورت گرفته در کل اقتصاد از جمله وظایف اصلی مقام ناظر پولی محسوب شده و به همین دلیل، رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم استمرار انضباط پولی و مالی تأکید داشته و به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی، پرهیز از هرگونه اقدام ثبات‌زدا در عرصه اقتصاد کلان را ضروری دانسته است.