printlogo


انتشار اینترنتی «ایران» در روزهای 5 تا 10 فروردینروزنامه ایران از پنجم تا دهم فروردین ماه 96 به‌ صورت اینترنتی منتشر خواهد شد. محمد فاضلی، مدیرمسئول روزنامه ایران گفت: به‌دلیل وضعیت سیاسی و حساس اطلاعات در شرایط امروز ایران و جهان، روزنامه ایران در ایام تعطیلات نوروزی به‌منظور رصد و انتشار تحولات، منتشر خواهد شد. وی افزود: خبرنگاران روزنامه ایران بر این باورند که این روزنامه متعلق به همه مردم ایران است لذا خود را موظف می‌دانند در تمام لحظات در کنار آنها و پاسخگوی نیاز آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی مردم باشند.فاضلی اضافه کرد: به‌دلیل تعطیلی ساز و کارهایی که روزنامه را به دست مردم می‌رساند از فناوری مدد جسته و روزنامه از پنجم تا دهم فروردین حداقل در چهار و حداکثر در شش صفحه به صورت اینترنتی منتشر می‌شود و مخاطبان «ایران» می‌توانند بامراجعه به نشانی www.iran-newspaper.com نسخه اینترنتی «ایران» را مطالعه کنند. وی تأکید کرد: در صورتی که در ایام دیگر تعطیلات نوروزی تحول مهمی در ایران و جهان رخ بدهد قطعاً به‌صورت فوق‌العاده روزنامه ایران اقدام به انتشار نسخه اینترنتی خواهد کرد. وی در پایان خاطرنشان کرد: مخاطبان روزنامه ایران در این ایام می‌توانند خبرنگار افتخاری این روزنامه باشند و اخبار دریافتی خود را برای انتشار به نشانی www.iran-newspaper.com ارسال کنند.