printlogo


اروپا


یک زن رهبر حزب ضد اروپایی
<یوکیپ> انگلیس شددایان جیمز، 56 ساله، از نمایندگان حزب ضد مهاجر و ضد اروپایی استقلال بریتانیا (یوکیپ) در پارلمان اروپا، به عنوان رهبر جدید این حزب و جانشین نایجل فاراژ انتخاب شد. به گزارش ایرنا، جیمز که نخستین رهبر زن حزب یوکیپ شمرده می‌شود، در جریان انتخابات رهبری این حزب در کنفرانس سراسری حزب یوکیپ در شهر بورنموث انگیس، توانست با کسب هزار و 451 رأی در برابر چهار رقیب دیگر به پیروزی برسد. با انتخاب جیمز، برای نخستین بار، شمار رهبران زن احزاب عمده انگلیسی بیشتر از رهبران مرد شده است.  وی پس از اعلام پیروزی در انتخابات رهبری این حزب، هشدار داد که نتیجه همه پرسی 23 ژوئن و خروج واقعی بریتانیا از اتحادیه اروپا در خطر است. رهبر جدید حزب یوکیپ که تأکید کرده، با خروج نصفه و نیمه بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت خواهد کرد، می‌گوید، نمی‌توان در خصوص برگزیت به حزب محافظه کار اعتماد داشت. وظیفه اصلی دایان جیمز علاوه بر پیشبرد کارزار برگزیت که از جمله شعارهای اصلی حزب یوکیپ در همه پرسی 23 ژؤئن شمرده می‌شد، متحد کردن این حزب است که پس از استعفای نایجل فاراژ دچار چنددستگی و ضعف شدید شده است. فاراژ تنها چند روز پس از رفراندوم برگزیت و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از سمت خود استعفا کرد.