printlogo


بازداشت پدر و مادر نوجوان بیمار


پدر و مادری که پسر 17 ساله بیمارشان را در بدترین شرایط ممکن نگهداری می‌کردند ازسوی پلیس بازداشت شدند.
 این زوج، پسرمبتلا به اوتیسم را در اتاقی تنها رها کرده و غذای کافی هم در اختیارش قرار نداده بودند به همین دلیل پسر نوجوان دچار سوءتغذیه شدید و نارسایی کلیه شده است.
مأموران پلیس درپی شکایت همسایگان این زوج راهی خانه مورد نظرشده و پس از دستگیری پدر و مادر، پسربیمار را نیز به بیمارستانی در «کلرادو»ی امریکا منتقل کردند.