printlogo


عملیات بزرگ آزادسازی موصل آغاز شد
حمله بی‌امان به قلب «داعش»
«عملیات نهایی» با مشارکت نظامیان عراقی و نیروهای شیعی، سنی و کرد کلید خورد کاروان ابوبکر البغدادی هدف حمله هوایی قرار گرفت. در این حمله ابوموسی مغربی از فرماندهان «داعش» کشته شد آخرین خبر: معاون فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد نیروهای عراقی به جنوب شرق استان نینوا رسیدند. بارزانی نیز از آزادی 200 کیلومتر مربع از اراضی اشغالی خبر داد

عملیات بزرگ آزادسازی موصل آغاز شد
حمله بی‌امان
به قلب «داعش»

 «عملیات نهایی» با مشارکت نظامیان عراقی و نیروهای شیعی، سنی و کرد کلید خورد
 کاروان ابوبکر البغدادی هدف حمله هوایی قرار گرفت. در این حمله ابوموسی مغربی
از فرماندهان «داعش» کشته شد
آخرین خبر: معاون فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد نیروهای عراقی به جنوب شرق استان نینوا رسیدند. بارزانی نیز از آزادی 200 کیلومتر مربع از اراضی اشغالی خبر داد

 صفحات 20 و 21