printlogo


آموزش عالی
11 دانشگاه مأمور پذیرش دانشجوی خارجی شدند

وزارت علوم به ۱۱ دانشگاه اجازه داد به صورت مستقیم نسبت به پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های خود براساس سازوکار ابلاغ شده اقدام کنند.
دکتر محمد روشن معاون حقوقی وزیر علوم  با اشاره به ساز و کارهای استفاده حداکثری از دیپلماسی علمی  به «مهر» گفت: دانشگاه‌های مادر استان‌ها و دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسی، الزهرا(س)، علامه طباطبایی، بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین، شهید بهشتی، هنر تهران و تربیت مدرس می‌توانند مستقیماً دانشجوی خارجی پذیرش کنند.
وی افزود: از سوی دیگر دانشگاه‌های ما باید تلاش کنند سامانه فارسی خود را ضمن غنا بخشی، حتماً به چند زبان غیرایرانی تجهیز کنند. زیرا در حال حاضر درگاه ورود به هر دانشگاه، سامانه آن دانشگاه خواهد بود باید به صورت جدی ضمن تقویت سامانه‌ها، آنها را به صورت نظام‌مند برای استفاده مراجعان بهینه‌سازی کرد.روشن افزود: این تفاهمنامه‌ها بستر مناسبی خواهد بود که ما را به اهدافمان در این حوزه برساند از سوی دیگر ایران اقدام مناسبی را تدارک دید مبنی بر اینکه به ۱۱ دانشگاه اجازه داد به صورت مستقیم نسبت به پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های خود براساس سازوکار ابلاغ شده اقدام کنند.وی ادامه داد: این اقدام اخیر اولین تجربه ایران در حوزه پذیرش دانشجوی غیرایرانی به صورت مستقیم بوده و طبیعی است که باید با یک دقت و وسواس زیاد، هم از نظر علمی و هم سیاسی نسبت به پذیرش دانشجویان اقدام شود.