انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
اخبار این صفحه
  • وزرا با مردم حرف بزنند

  • مشکلات را به مردم بگوییم

  • ضرورت اقناع‌سازی

  • مسئولان اتاق تبلیغاتی بسازند

  • جای خالی تکنیک‌های ارتباط‌گیری

  • مسئولیت وزرا در مدیریت افکار عمومی

  • دیـــگه چه خبر

  • اخـــــبار

ایران عصر