printlogo


شوک روز
کشف سیاره‌ای که همزاد زمین است طول سال در این کره 130 روز استگــــروه شوک: تلسکوپ فضایی «کپلر» در آخرین یافته فراخورشیدی خود سیاره‌ای را که با کره خاکی ما خصوصیاتی کاملاً‌ مشابه دارد به جهان معرفی کرد.
دانشمندان و محققان ناسا که از پنجشنبه 28 فروردین ماه جاری برای انتشار این رویداد نجومی لحظه شماری می‌کردند، سرانجام در برابر ده‌ها خبرنگار و عکاس در کنفرانسی مطبوعاتی راز دوقلوی زمین را فاش کردند.
طبق گزارش ستاره‌شناسان ناسا، سیاره kepler - 186f به دور ستاره‌ای کوتوله و قرمز رنگ و در فاصله‌ای برابر با 490 سال نوری از زمین در حال چرخش است. در این سیاره جدید که به لحاظ جوی همانند همتای خود –کره زمین- شناسایی شده، یک سال برابر با 130 روز است. ضمناً سیاره همتای زمین 11/1 برابر اندازه کره خاکی ما است.
این کشف بزرگ از آن رو اهمیت دارد که پیش از این سیاراتی همانند زمین با جوی برابر ولی بسیار پرحجم رؤیت شده بودند.
دکتر «استیو‌ هال» از کارشناسان و مسئولان پروژه تحقیقاتی کپلر در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد: امکان وجود آب و حیات در این سیاره تازه کشف شده به دلیل تشابه‌های جوی وجود دارد. این دانشمند هنگام شرح مختصات سیاره جدید گفت وجود حیات در کرات دیگر بسیار امکانپذیر است. با این حال شرط بقای هر سیاره‌ای وجود آب است که هم اکنون موضــــــوع تأمل برانگیز کارشناسان نجومی در سیاره جدید است.