printlogo


جلیلی: امریکا را سال 87 پای میز مذاکره کشاندیم

سعید جلیلی گفت که سال 87 امریکایی‌ها را پای میز مذاکره کشاندیم. به گزارش تسنیم، جلیلی سه‌شنبه شب در بخش پایانی همایش «زنده باد مرگ بر امریکا، تهدیدزدایی یا تنش‌زدایی؟» در دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه گفت‌وگوها از سال 87 بود نه سال 92 خاطرنشان کرد: ما 6 کشور را به پای میز مذاکره کشاندیم، امریکا با اینکه گفته بود تا ایران کارهایی را انجام ندهد پای میز مذاکرات نمی‌نشیند اما سال 87 سراسیمه پای میز مذاکره نشست و با اینکه گفته بودند غنی‌سازی 3 درصد انجام شود اما ما آن را به 20 درصد تبدیل کردیم. وی با بیان اینکه این افتخار مردم است که اجازه نمی‌دهند کلوپ‌های قدرت و ثروت آرای مردم را وتو کنند، تصریح کرد: این منحصر به سال 92 نیست و سال 88 هم همین اتفاق افتاد، سال 88 می‌خواستند آرای ملت را وتو کنند چون رأی نیاوردند.