printlogo


یک همه‌پرسی و بحرانی بی‌پایان

مجید کوشا

کارشناس
سیاست خارجی

همه نگاه‌ها به کردستان عراق است. تنها چند ساعت تا برگزاری رفراندومی که سردمداران کردستان عراق از مدت‌ها پیش آن را اعلام کرده بودند باقی مانده و ظاهراً تا به این لحظه مخالفت‌های جهانی و منطقه‌ای، رایزنی‌های دولت مرکزی بغداد و وساطت کشورهای همسایه سودی نداشته است. مسعود بارزانی این بار با مرغ یک پای خود قصد دارد که امروز،دوشنبه همه‌پرسی را در کردستان برگزار کند. هر چند که هنوز هم بسیاری نتیجه این کار را تنها روی کاغذ می‌دانند که از عمل یعنی تبدیل شدن کردستان به کشوری مستقل بسیار دور است. اگر از اختلافات روزهای اخیر حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی کردستان بر سر به تعویق انداختن زمان همه پرسی بگذریم که خود مناقشه‌ای از درون است که به نظر نمی‌رسد رفع و رجوع آن برای ایجاد دولت مستقل رؤیایی بارزانی آسان باشد، حقیقت درباره تبعات این همه‌پرسی بسیار فجیع‌تر از این اختلافات داخلی است.
از زمان پیروزی عراق در موصل و عقب‌نشینی داعش در بخش‌های عمده این کشور، تحلیلگران منطقه‌ای با این پیش‌بینی روبه رو شده بودند که دولت مرکزی بغداد باید در نخستین اقدام چاره‌ای برای استقلال طلبی‌های بعد از این پیروزی و سهم‌خواهی‌ها بیندیشد. همه‌پرسی کردستان شاید نخستین اقدام در تجزیه عراق یکپارچه خواهد بود. این همه‌پرسی قطعاً می‌تواند فضا را برای کوبیدن بر طبل جدایی گروه‌های دیگر آماده کند و به این ترتیب کشور را وارد جنگی داخلی کند که پایان آن هیچ چشم‌اندازی نخواهد داشت. از سوی دیگر فضا برای هجوم و تسلط دوباره داعش فراهم شود که در صورت جنگ داخلی، تضعیف دولت مرکزی و از دست دادن منابع نفتی بویژه در کرکوک که کردستان مدعی آن است
ادامه در صفحه 3