printlogo


قورباغه  جنگ ستارگان


عکاس اندونزیایی تصاویر دیدنی از قورباغه‌ای به نام «لیا» گرفته که شبیه به یکی از شخصیت‌های فیلم جنجالی جنگ ستارگان است.
به گزارش دیلی میل، «یان هدایت» 43 ساله این عکس‌ها را از غرب سوماترا، اندونزی گرفته است.
«یان» دراین باره گفت:«قورباغه‌ها و حلزون‌ها دوستی مسالمت آمیزی با یکدیگر دارند اما شکل قرار گرفتن این دو حلزون روی پیشانی قورباغه ظاهری جالب را بوجود آورده بود که توجهم را به خود جلب کرد.»