printlogo


عکس نوشتمحمد درویش
به بهانه 21 تیر؛
«روز جهانی بدون نایلکس»
در ضرورت تغییر الگوی مصرف

با توجه به معضلات فزاینده‌ای که نایلکس، پلاستیک و وسایل و ظروف پلاستیکی در دنیا ایجاد کرده‌اند، فعالان زیست محیطی در دنیا بویژه در اروپا و امریکا، برآن شده‌اند تا قوانین بازدارنده‌ای را وضع کنند و استفاده از کیسه‌های جایگزین پارچه‌ای یا کاغذی را رواج دهند تا هم حمایت سرمایه گذاران کیسه‌های قابل بازیافت و هم تولیدکنندگان محصولات غیر پلاستیکی را در پی داشته باشد. باید کوشش کنیم با تولید هر چه کمتر مواد و محصولات پلاستیکی از پرتاب آنها در چشم اندازهای طبیعی جلوگیری کنیم. لازم است تدابیری بیندیشیم که به تغییر رفتار مردم منجر شود و آنان، با میل و رغبت، از زنبیل‌ها یا کیسه‌های پارچه‌ای استفاده کنند و روند فعلی، رو به کاهش گذارد. امروز، بحران بزرگی که در این زمینه جهان را در معرض تهدید قرار داده است، محدوده 5/3 میلیون کیلومتر مربعی یعنی چیزی در حدود دو برابر مساحت ایران است که به اصطلاح قاره هفتم یا قاره کثیف نام دارد و در شمال اقیانوس آرام، حوالی هاوایی واقع است. اینجا سالانه یک میلیون آبزی و پرندگانی که به اشتباه و به تصور خوراک، کیسه‌های پلاستیکی را طعمه قرار می‌دهند، به این سبب از بین می‌روند که بالغ بر 287 گونه جانوری در معرض انقراض قرار گرفته است. تغییر الگوی مصرف و پیدایش چنین پدیده‌ای جایی میان امریکای شمالی و ژاپن، عوارضی دارد که کره زمین را در معرض آن قرار داده است. در ایران هم لازم است دولت کاری کند تا تولید محصولات پلاستیکی، صرفه اقتصادی نداشته باشد و تولید کنندگان تشویق شوند محصولات سالم تولید کنند. از سوی دیگر، همه ما باید تلاش کنیم به عنوان یک شهروند خردمند، نقش تاریخی خود در استفاده کمتر - حتی در حد یک روز - از کیسه‌های پلاستیکی را ایفا کنیم.