printlogo


گندم‌های وارداتی، اجازه ترخیص ندارد


گمرک ایران در بخشنامه‌ای، با تأکید بر ممنوعیت واردات گندم، اعلام کرد که گندم‌های وارد شده به گمرکات، با توجه به تولید مکفی این محصول در داخل، اجازه ترخیص ندارد. به گزارش مهر، علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور، اعلام کرد: واردات گندم(به جز ورود موقت که طبق مقررات گمرکی صرفاً برای صادرات است) امکانپذیر نیست، لذا از هرگونه ترخیص گندم اکیداً
خودداری شود.
آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6660/6/448972/0