printlogo


۷۶ سوله مدیریت بحران پایتخت کاربری ورزشی و تفریحی داردرئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران گفت: از ۱۰۲ سوله مدیریت بحران شهر تهران، تنها ۲۲ سوله به‌عنوان پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران در اختیار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران است.
به گزارش «ایران»، مجید فراهانی در تذکری به شهرداری تهران، خواستار توجه و اجرای مصوبه شورا در «الزام شهرداری تهران به در اختیار قرار دادن همه پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران» شد و اظهار کرد: مصوبه مهمی درباره زلزله کرمانشاه و کرمان و لزوم اجرای سریع تخلیه پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران از سوی شهرداری، در اختیار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران قرار گرفته و تکلیف این پایگاه‌ها را بیش‌ از پیش روشن کرده است.
وی ادامه داد: به‌عنوان نماینده مردم تهران متأسفم که از ۱۰۲ سوله مدیریت بحران شهر تهران، تنها ۲۲ سوله به‌عنوان پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران در اختیار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران است و بقیه یا برای ورزش در اختیار سازمان ورزش است یا به‌عنوان فضای کسب‌وکار و کاربری‌های غیرمرتبط و غیرمعقولی که هرجایی برایشان می‌توان متصورشد بجز پایگاه پیشگیری و مدیریت بحران.
فراهانی اضافه کرد: پس از تذکر این‌جانب برابر گزارش رسانه‌ها، تعداد ۴ سوله بازپس گرفته و به کاربری اصلی خود بازگردانده شد، اما این تعداد کافی نیست و باید در اسرع وقت همه این پایگاه‌ها تخلیه شوند. برای من جای تعجب است که با چه مجوز و منطقی پایگاه پشتیبانی و مدیریت بحران شهید آبشناسان، در منطقه ۴ شهرداری تهران با وجود هزینه ۴۰ میلیارد ریالی شهرداری تهران، تبدیل به شهربازی کودک شده و طی قراردادی به مدت ۱۰سال بهره‌برداری آن به یکی از منصوبان و نورچشمی‌های مدیریت سابق شهر تهران با بهایی اندک واگذارشده است؟
به گفته فراهانی، در برخی رسانه‌ها اخباری درباره واگذاری زمین پایگاه‌های منطقه ۲، منطقه ۱۲ و... به پیمانکاران در برابر بدهی‌های شهرداری است که اگر این امر واقعیت داشته باشد باید به حال تهران گریست که فضای پشتیبانی و مدیریت بحرانش را یا تغییر کاربری داده‌اند و محل کسب‌وکار کرده یا فروخته‌اند.آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6660/7/448977/0