printlogo


جدال دیدنی پلنگ ها


عکاس حیات وحش هنگام تردد در حوالی رودخانه «گالاگادی» آفریقای جنوبی تصاویری بی‌نظیر از نبرد دو پلنگ ثبت کرد.به گزارش ایران آنلاین به نقل از دیلی میل، «فانی هیمنز»-عکاس 52 ساله- گفته: هر دو پلنگ ماده بودند که بر سرحفظ قلمرو خود تا حد مرگ مبارزه کردند. جدال این دو پلنگ بر سر قدرت و قلمروشان باعث شگفتی‌ام شده بود؛هر پلنگ برای غلبه بر رقیب، بارها چندین متر به هوا پرید و با پنجه‌های قوی‌ خود بر سرو صورت رقیب چنگ انداخت و آنها را زخمی کردند، در کنار این ضربات غرش‌های وحشیانه نیز چاشنی مبارزه شده بود. در نهایت پلنگ قوی‌تر رقیب خود را از میدان دور کرد.»

آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6684/17/452785/0