printlogo


خیابان گردی با شیرتنومندانتشارتصاویر و فیلم مرد ثروتمند روس که همراه با شیر تنومندش در شهر «ماخچکالا» روسیه خیابان گردی می‌کرد خبرسازشد. به گزارش ایران آنلاین به نقل از دیلی میل، صاحب شیر که پس از انتشار فیلم خیابان گردی‌اش در فضای مجازی ازسوی پلیس شناسایی شده وتحت بازجویی قرارگرفته، ادعا کرده که شیر دست آموزش هیچ خطری برای مردم ندارد. در فیلم کوتاهی که درفضای مجازی منتشرشده دیده می‌شود صاحب شیر سعی دارد حیوان خانگی عجیبش را سوار خودرو کند اما شیر مقاومت کرده و قصد دارد تا از پنجره خودرو بیرون بپرد که با مخالفت صاحبش روبه‌رو می‌شود. اما سرانجام شیرسوار شده و خودرو حرکت می‌کند. هنوز معلوم نیست آیا شیرتوقیف شده یا اینکه به صاحبش بازگردانده شده است.

آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6684/17/452786/0