printlogo


انتشار نخستین شماره «صدای پارسی»


نخستین شماره ماهنامه «صدای پارسی» به صاحب امتیازی غلامرضا کاظمی و سردبیری مسعود کاظمی منتشر شد. روی جلد این ماهنامه سیاسی-اجتماعی جدید طرحی از مرحوم هاشمی رفسنجانی قرار گرفته و پرونده‌ای با عنوان «تفرقه بعد از آیت‌الله»
به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت این سیاستمدار ایرانی تدارک دیده شده است. در پرونده اصلی این شماره یادداشت‌هایی از محمد هاشمی، محسن هاشمی،
علی مطهری، تقی آزاد ارمکی، عباس سلیمی نمین و... منتشر شده . مشی سیاست ورزی آیت‌الله رفسنجانی در مسائل اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر پرونده اصلی در صفحات پایانی این شماره نیز گفت‌و‌گویی با مسعود کیمیایی و پری صابری تحت عنوان «خاطره بازی» منتشر شده که در این گفت‌و‌گو کیمیایی از لاله‌زار و پری صابری نیز از نشست‌های روشنفکری در منزل گلستان گفته‌اند. شماره نخست نشریه صدای پارسی در 100 صفحه و با قیمت 8 هزار تومان عرضه شد.

آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6684/24/452836/0