printlogo


کلمبیا روی خط مبارزات انتخاباتی
انتخابات کلمبیا هنوز برگزار نشده، همراه بوده است با درگیری‌هایی بین‌ موافقان و مخالفان هر نامزد. در تصویر یکی از مخالفان رودریگو لوندانو ایچوری که پیشتر از فرماندهان گروه شورشی فارک بود، در حال سنگ زدن به نیروهای امنیتی است.


آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6715/20/457476/0