printlogo


سخنگوی سپاه:
حادثه نهاد ریاست جمهوری تروریستی نبودسخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه  پاسداران انقلاب اسلامی درباره حمله‌ هفته گذشته به نهاد ریاست جمهوری، در پاسخ به اینکه آیا این اقدام یک حمله تروریستی بوده است؟ اظهار کرد: یک اتفاق ساده‌ای بود که طی آن فردی اعتراضی داشته و با این اقدام درصدد بوده تا صدای اعتراضش را به گوش مسئولی برساند. این فرد ظاهراً سلاح سرد نیز به همراه داشته و مأموران قصد داشتند  با اخطار و شلیک تیر هوایی او را متوقف کنند، اما او توجهی نکرد و لذا مجبور به تیراندازی شدند. به گزارش سپاه نیوز، سردار رمضان شریف ادامه داد: از آنجایی که او به سمت ساختمان اداری نهاد ریاست جمهوری در حرکت بوده و با تیراندازی هوایی نیز متوقف نشد، مأموران مجبور به تیراندازی شدند و خوشبختانه آسیب جدی ندیده است. این عضو سپاه پاسداران درباره  اینکه آیا کشور آمادگی دارد تا مسئولان بادیگارد نداشته باشند، گفت: راجع به طیفی از مسئولان این کار شدنی است و شاید این عمل خیلی گسترش پیدا کرده، اما نباید یادمان برود سازمان‌های جاسوسی و منافقین همچنان به دنبال خودنمایی هستند تا به این اعتبار از اربابان خود امتیاز گرفته و جایگاهی پیدا کنند. وی افزود: اسرائیلی‌ها همچنان فعال بوده که نه فقط مسئولان ما، بلکه عناصر مؤثر جامعه را ترور کنند. شهید صیاد شیرازی در داخل کشور به این اعتبار ترور می‌شود که عملیات مرصاد را انجام داد، آن چیزی که من از آقای شمخانی شنیدم معترض حفاظت و مواظبت نبود، بلکه اشاره دبیر شورای عالی امنیت ملی بیشتر به تبدیل شدن این امر به عنوان تشریفات است. در آن بخش نیز ما خودمان از معترضان اصلی هستیم، ولی این دو را باید از هم تفکیک کرد.


آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6715/3/457490/0