printlogo


کنایه روزنامه‌ نگار اصولگرا به رحیم‌پور ازغدی


حسن رحیم‌پور ازغدی اخیراً در توئیتر خود نوشت، آماده است به زندان بیفتد. محمد مهاجری، روزنامه‌ نگار اصولگرا در واکنش به این توئیت،
در توئیتی با عنوان: «یک شوخی با آقای رحیم پورازغدی» نوشت:
«آقای ازغدی! می‌خواهید زندان بیفتید که چه بشود؟ که بعدش حرف‌هایی در تلویزیون بزنید که آزاد شوید؟ خب. همان حرف‌ها را الان هم دارید در تلویزیون می‌زنید!»

آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6715/3/457495/0