printlogo


این یک زخم کهنه است: مدیر در جلسه است


در میان مخاطبان عزیز ما کسانی هم هستند که برای رساندن پیام‌های خود ترجیح می‌دهند حضوری به دفتر روزنامه برسند و نوشته‌های خود را که حاوی نقدها و پیشنهادهایی است به دست ما برسانند. این مراجعه حضوری البته دشواری‌های خاص خود را دارد اما این مخاطبان ترجیح می‌دهند این دشواری را به جان بخرند. انگیزه این مراجعه حضوری و استفاده نکردن از ابزارهای فناوری برای رساندن پیام‌ها هرچه باشد اما نفس احساس مسئولیت این مخاطبان برای ما ارزشمند است. آقای محمود فخر تهرانی مخاطب پیگیر روزنامه ایران از این دست مخاطبان است که حضوری به دفتر روزنامه می‌آیند. نقطه نظرات ایشان را درباره یک چالش اداری با هم می‌خوانیم.
سال‌هاست اکثر ارباب رجوع‌ها با این جمله مسئولان دفتر مدیران ارشد ادارات، سازمان‌ها، شهرداری‌ها، قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و حتی بخش خصوصی آشنا هستند که برای ملاقات حضوری یا حتی امضای شخص تصمیم‌گیر می‌شنوند جلسه هستند و این موضوع باعث سردرگمی، اتلاف وقت و نارضایتی مردم می‌شود. به یاد دارم چندین دهه قبل قرار بود به غیر از وزیران یا در مواقع اضطراری تمامی جلسات مدیران ارشد بعد از ساعت اداری تشکیل یا در مواقع خیلی ضروری یا مرخصی فرد مسئول قائم مقام ایشان که اشراف کامل به مسائل اداری داشته و بتواند تصمیمی بگیرد حضور داشته باشد.
آیا ریاست محترم جمهوری یا وزیران و سایر مقامات بلندپایه نمی‌توانند با صدور بخشنامه یا دستور‌العمل اداری این معضل را حل نمایند؟ باور کنیم بسیاری از مسائل مردم نیاز به بودجه و هزینه آنچنانی ندارد فقط کافی است بررسی، اقدام و عمل شود.

آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6736/13/460700/0