printlogo


دستور رئیس جمهوری به صندوق توسعه برای جذب سرمایه خارجی


عضو هیأت مدیره صندوق توسعه ملی گفت: رئیس جمهوری به صندوق ابلاغ کرده که برنامه عملیاتی برای جذب سرمایه خارجی ارائه دهد که در این زمینه طرح‌هایی اولویت‌بندی شده‌اند. به گزارش مهر، علیرضا ساعدی با بیان اینکه رئیس جمهوری به صندوق ابلاغ کرده که برنامه عملیاتی برای جذب سرمایه خارجی ارائه دهد، تصریح کرد: طرح‌هایی برای این امر اولویت‌بندی شده که عبارت است از طرح‌هایی که در برنامه ششم و ستاد اقتصاد مقاومتی دیده شده‌اند، طرح‌های نیمه تمام عمرانی کشور که از ۷۰ هزار طرح موجود ۱۴ هزار طرح در قالب قراردادهایی مانند ppp قابلیت واگذاری دارد، طرح‌های زیرساختی وزارتخانه‌ها مانند IPC، طرح‌های توسعه منطقه‌ای، طرح‌های بخش خصوصی که با اتاق ایران هماهنگی شده است، شرکت‌هایی که در بورس ایران قابلیت معرفی دارند تا برای آنها اوراق بدهی خارج از کشور منتشر کنیم، بخشی از هزینه طرح شرکت‌های خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند و هم‌افزایی در جذب فاینانس‌های خارجی کشور.
صندوق توسعه ملی بر اساس قانون برنامه ششم ۳۰ درصد از منابع نفت را جذب می‌کند که سالی ۲ درصد به آن اضافه می‌شود و برای امسال ۳۲ درصد در نظر گرفته شده است. عضو هیأت مدیره صندوق توسعه ملی با بیان اینکه منابع صندوق در سه بخش هزینه می‌شود، گفت: بخشی از این منابع در اختیار بانک‌ها قرار داده می‌شود و صندوق با تأیید بانک‌ها ارز مورد نیاز واحدهای متقاضی را تأمین می‌کند. وی افزود: بخش دوم هزینه‌کرد منابع صندوق، وام تضمین شده که در موارد خاص به دولت تعلق می‌گیرد که در این زمینه ۱۰میلیارد دلار منابع برای احیای دشت‌های سیستان، دریاچه ارومیه، زاینده‌رود و غیره اختصاص یافته است. ساعدی تصریح کرد: بخش سوم هزینه کرد منابع صندوق، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بین‌المللی است که تنها موردی است که به صندوق اجازه سرمایه‌گذاری داده شده اما در این قسمت به‌دلیل تهدیداتی که برای منابع دولت در خارج از کشور وجود دارد، اقدام عملیاتی انجام نشده است.

آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6736/6/460719/0