printlogo


بازداشت اخیر دانشجویان در مجلس بررسی می‌شود


یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت که بازداشت اخیر دانشجویان را از طریق وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند. فاطمه سعیدی در گفت‌وگو با ایسنا با تأکید بر اینکه پیگیر موضوع بازداشت اخیر دانشجویان هستم، گفت: در این باره از وزیر اطلاعات توضیح می‌خواهم که علت بازداشت این دانشجویان چه بوده است. وی همچنین گفت که از وزیر اطلاعات درباره ضابط قضایی که دانشجویان را بازداشت کرده توضیح خواهد خواست.

آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6736/1/460781/0