printlogo


بــازی با مار پیتونبازی دو دختر کوچک اندونزیایی با مار پیتون سوژه بسیاری از رسانه‌ها شد.به‌گزارش میرر، این دو کودک در حالی که پشت مار پیتون غول پیکر سوار شده‌اند مادرشان در حیاط خانه از آنها فیلم گرفته است.در این فیلم یک دقیقه‌ای هر دو بچه در حال خندیدن هستند و از بازی با این مار خطرناک لـــــــــذت می‌برند. این نخستین باری نیست که فیلم یا عکس یک کودک در حال بازی با مارپیتون در فضای مجازی دیده شده است.آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6781/18/467334/0