printlogo


بلایی که سنجاب ها سر خودرو آوردندیک زوج امریکایی با دیدن صدها میوه کاج که داخل موتور خودرویشان جاسازی شده بود، شوکه شدند.به گزارش دیلی میل، این زن و شوهر برای بیرون آوردن میوه‌های کاج از محوطه موتور خودرو 8 ساعت و نیم وقت صرف کردند. آنها می‌گویند سنجاب‌ها میوه‌های کاج را داخل خودرو جاسازی کرده بودند.«کلن و گیب مور» می‌گویند سنجاب‌ها گمان می‌کردند که موتور خودرو می‌تواند جای مناسبی برای ذخیره کردن میوه‌های کاجشان باشد.

آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6781/18/467338/0