printlogo


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد:
توجه به ادبیات کردی و حمایت از آن


سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته در دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر کرمانشاه از توجه این وزارتخانه به ادبیات کردی و تصمیم برای حمایت از آن خبر داد.
صالحی با تأکید بر اینکه گوناگونی ادبیات و آداب و رسوم از جمله ویژگی‌های کشورمان به شمار می‌آید گفت که باید قدر آن را بدانیم. وی در همین رابطه افزود: «علاوه بر ادبیات، باید ازموسیقی اصیل ایرانی هم حمایت شود و انجمن‌های موسیقی نیز در این زمینه فعال شود.» او در بخش دیگری از سخنانش به لزوم بازبینی حمایت‌ها از رسانه‌ها تأکید کرد و از تهیه بسته‌ای در بحث کاغذ و بیمه خبرنگاران خبرداد. صالحی توجه ویژه مرکز نشینان به فرهنگ و هنر سایر استان‌ها را نیز امری واجب خواند.

آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6781/22/467390/0