printlogo


روشنفکر معترف


شاهرخ مسکوب در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در بابل متولد شد و دوره ابتدایی را در تهران و در مدرسه علمیه پشت مسجد سپهسالار گذراند. او از کلاس پنجم ابتدایی مطالعه رمان و آثار ادبی را شروع کرد، سپس در اصفهان ادامه تحصیل داد. پس از پایان تحصیلات دبیرستان در سال ۱۳۲۴ از اصفهان به تهران آمد و در رشته حقوق دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد؛ و در همین سال‌هاست که به روزنامه «قیام ایران» رفت و به تفسیر اخبار خارجی پرداخت که این «نخستین کار نویسندگی» او بود و مسکوب بعدها به یکی از نویسندگان مطرح ایرانی تبدیل شد و داریوش شایگان درباره او گفت«مسکوب اقلیم حضور بود. او از آثارش بزرگ‌تر بود.» مسکوب در بخشی از کتاب «روزها در راه» می‌نویسد:
[مردم] چگونه مردن را یافته‌اند. موهبتی که نمی‌شناختندش! برای درست زندگی کردن اول باید درست مردن را دانست. وقتی که بر مرگ غلبه کنی زندگی را به دست آورده‌ای و انقلاب وقتی پیروز شد که هیبت مرگ فرو ریخت، که مرگ خلع سلاح شد.

آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6781/24/467407/0