printlogo


کنسرسیوم پرگس با شرکت ملی نفت‌ایران موافقتنامه امضا کرد
قراردادنفتی جدید بدون «مزاحم»
-با اجرای قرارداد پرگس که نخستین نمونه بر مبنای اصول شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است به تولید روزانه حداکثر 200 هزار بشکه دست پیدا می‌کنیم - زنگنه: در این قرارداد کمتر از 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد شد اما نزدیک به 20 میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد می‌کند

1 و 5

آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6782/1/467545/0