برای هشتاد و شش سالگی رومن پولانسکی


آرش سنجابی
فیلمساز و کارگردان تئاتر
فیلمی دارد به‌نام «مستأجر»؛ اثری روانشناسانه و قدرتمند که هزار و نهصد و هفتاد و شش می‌سازد و خودش هم نقش اصلی‌اش را بازی می‌کند. قصه مربوط است ب