زنانه حسرت می‌کشم
مجتبی تقوی‌زاد
داستان نویس
داستان‌های مجموعه «نخ قرمز به جای لب‌هایش» نوشته زهرا نوری، داستان‌های حسرت‌اند. داستان‌های دریغ. زهرا نوری نویسنده جوان افغان، در این مجموعه یازده داستان گنجانده، که همگی به مسأله زنان می‌پردازند؛ زنانی که خارج از مختصات زمان و مکان زندگی می‌کنند. گرچه نوری به خوبی از پسِ فضاسازی اماکن برآمده، اما بی‌نامی، مخاطب را مابین افغانستان و ایران می‌چرخاند.
نوری اگرچه نخ تسبیح این داستان‌ها را مسائل مترتب به زنان افغان قرا