وظیفه ای مهم تر از ارائه خدمات


جمشید کیانفر
نسخه پژوه، مورخ و از رؤسای پیشین بخش نسخ خطی کتابخانه ملی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی از جمله نهادهای بسیار مهم در راستای حفظ هویت ملی و فرهنگی کشورمان به شمار می‌آید. به‌طور قطع در هر کشوری که مسئولان آن بهای بیشتری برای مراکز علمی- فرهنگی خود قائل باشند شاهد فراهم کردن امکانات بهتری برای پژوهشگران و محققان خواهیم بود. طبق وظایفی که برای سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی تعریف شده مسئولان این نهاد علمی- فرهنگی باید تمام هم و غم خود را بر حفظ و نگهداری از میراث مکتوب کشورمان بگذارند که همچون سایر کشورهای جهان در وهله نخست باید به جمع‌آوری اسناد و نسخ خطی، بعد از آن به آماده‌سازی آنها و در نهایت هم منجر به سرویس دهی به پژوهشگران و علاقه مندان شود. شما حتی اگر به سراغ کتابخانه کنگره امریکا هم بروید خواهید دید که مهم‌ترین