وفاداری والاتر

تشکر از اوباما


جیمزکومی
مترجمان: مسعود میرزایی و بهجت عباسی
موجی از احساسات سراسر وجودم را فراگرفته بود، به گونه‌ای که کم مانده بود اشکم سرازیر شود. رئیس جمهور اوباما آدمی نبود که در این گونه جلسات احساساتش را به‌صورت علنی بروز دهد، اما من هنوز با عباراتی غیرمعمول و احساسی با او صحبت می‌کردم.
«آقای رئیس جمهور، اظهارات شما واقعاً برای من مهم است. من از سالی که گذشت، متنفرم. واقعاً آخرین چیزی که لازم داشتیم این بود که درگیر انتخابات شویم. من فقط تلاش می‌کنم که کار درست را انجام دهم.»
اوباما پاسخ داد: «می‌دانم، می‌دانم.»
بعد از چند لحظه مکث، تصمیم گرفتم نکته دیگری را به حرف‌هایم اضافه کنم. شاید این همان چیزی بود که معتقدم بخش قابل توجهی از مردم کشور احساس می‌کردند.
«آقای رئیس جمهور، همسرم مرا خواهد کشت اگر از این فرصت برای تشکر از شما استفاده نکنم؛ واقعاً متشکرم و بسیار دلتن