محمد معتمدی: از تعزیه خاطرات خوبی دارم
بچه که بودم اعتقاد داشتند کسی که می‌خواهد نقش فرزندان اهل بیت را بخواند باید سید باشد و چون من سید بودم نقش فرزندان امام حسین(ع) را به ما می‌دادند و من اگر اشتباه نکنم نقش حضرت سکینه را بازی می‌کردم. چون کوچک بودم آن موقع نقش دختر و پسر فرق نمی‌کرد.
بخشی از گفته های این خواننده
در برنامه فرمول یک شبکه 3‌

آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/7132/16/519108/0
ارسال دیدگاه