سیدجواد هاشمی: سلیقه جوانان امروز را نادیده نگیریممتأسفانه در کشور ما سلایق مختلفی تصمیم‌گیرنده و جوابگو هستند . ما باید به سلایق جوان‌ها و نوجوانان و سلایق امروز مردم توجه کنیم. توجه نکردن به این موضوع باعث می‌شود که حتی بیننده‌های بهترین برنامه‌های مذهبی ما نیز کم شوند؛ بر این اساس سلیقه جوان‌های سخت‌سلیقه امروز باید در نظر گرفته شود.
به نقل از ایسنا

آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/7153/12/521177/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود