خالو قنبر راستگو از آیین‌ سوگواری حسینی در بندرعباس و میناب می‌گوید

نوبت جنگ شد و شاه به میدان آمد


محسن بوالحسنی
خبرنگار
این روزها مردم ایران در هر گوشه‌ای، با آیین خاص خود سیاه‌ پوش، نوحه‌خوان و شروه‌خوان هستند و به عزایی بزرگ و باشکوه نشسته‌اند. از جنوب تا شمال و شرق و غرب. اوج این عزاداری‌ها در آیین تاسوعا و عاشورا جلوه‌ای خاص پیدا می‌کند. در جنوب دایره ‌پشت دایره دور مداح و نوحه‌خوان شکل می‌گیرد و عزاداران سینه‌زنان دل از هر کسی می‌برند و سیل اشک از چشم روان می‌کنند؛ دل و چشم از هر کسی و با هر آیینی. تلفن را برمی‌دارم و به یکی از صداها و حنجره‌های مخملی جنوب و بندرعباس، زنگ می‌زنم. صدای مهربانش با صدای دسته‌های عزاداری گره می‌خورد و سخت می‌شود فهمید چه می‌گوید. خالو قنبر راستگو، نوازنده «نی‌جفتی» و خواننده بندری به گوشه‌ای می‌رود تا