عکس نوشت
در ایام ماه محرم، بخصوص روزهای نهم و دهم، در کوچه پس‌کوچه‌های اکثر شهرهای جنوبی صدای سنج و دمام به گوش می‌رسد. در شهرهای جنوبی، دمام‌زن‌ها ابتدا با ریتم کندی نواختن را آغاز می‌کنند و رفته‌رفته ریتم گروه تندتر می‌شود. آن‌ها گاهی جای خود را با هم عوض می‌کنند تا فردی تازه نفس شور و شوق نواختن را به نمایش بگذارد. در تمام این مدت هم سنج‌زن‌ها گروه را همراهی می‌کنند. برخی همگام با ریتم دمام‌زن‌ها سنج‌ها را به صدا در می‌آورند و برخی دیگر به اصطلاح «ریز» می‌گیرند و ریتم را خرد می‌کنند. بعد از به‌ اوج رسیدن این عزاداری، گروه نوازندگان و دیگر حاضران وارد حسینیه می‌شوند و حلقه‌های سینه‌زنی را تشکیل می‌دهند. عکس: علیرضا صفانژاد/مهر

آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/7153/12/521184/0