سلام ایران


هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صـــــدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید.

تلفن: 88769075 - 021
پیامک: 3000451213

نظــــــــر مـــــردم

خیابان افشاری زیرگذر همت فاقد روشنایی است/ مریم مینویی: مدتی است سیستم روشنایی خیابان افشاری - زیرگذر همت -  بالاتر از میدان بنی هاشم خراب است و آمد و شد اهالی منطقه در شب دچار مشکل شده است. از مسئولین تقاضا دارم هر چه زودتر نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.

یارانه معیشتی/ آقای بخشی از رضوانشهر: یارانه معیشتی که در دو مرحله واریز شده، برای اینجان